Ban điều hành

Công ty CP XD TM Dầu Khí Nam Tiến là doanh nghiệp có bộ máy điều hành
gọn nhẹ, năng động, bám sát cơ chế thị trường. Công ty quy tụ đội ngũ cán
bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, có trang thiết bị chuyên dùng hiện
đại không ngừng được bổ sung đổi mới để nắm bắt kịp thời tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong quá trình phát triển, củng cố và trưởng thành Công ty đã xây dựng được thương hiệu và vị thế của mình, khẳng định đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong mọi lĩnh vực.

Chỉ định: Quản Lý Dự Án
viVietnamese