Kỹ sư công trình

Nam Tiến đã xây dựng lực lượng chuyên gia và cán bộ kỹ thuật trình độ cao, đủ năng lực và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành công tác thi công xây lắp, kiểm định chất lượng công trình và tư vấn thiết kế xây dựng. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty được đào tạo chính quy, trình độ chuyên môn cao, thường xuyên được đào tạo, hơn nữa lại được trưởng thành trong quá trình làm việc, xây dựng các công trình, nên luôn tạo được uy tín với khách hàng.

Chỉ định: Kỹ Sư Trưởng
viVietnamese