Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Nhà máy điện gió Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh với tổng mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng, có tổng công suất 100 MW, quy mô 25 trụ gió, khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm.

viVietnamese